Med FNs urfolks-rettigheter i ryggen planlegger den sjøsamiske organisasjonen Bivdu rettssak mot staten for å få tilbake sine fiskerettigheter.

Krever rett til fiske

Vil ha rett: Den sjøsamiske næringsorganisasjonen Bivdu krever rettigheter til fiske for lokalbefolkningen fra Sør-Varanger til Trondheimsfjorden. Her fra Røst i Lofoten. Foto: Ole Magnus Rapp

Den sjøsamiske organisasjonen Bivdu, som er samisk for fangst, sier de fra gammelt av hadde fiskerettigheter knyttet til bygdene og fjordene de bodde i. De definerer det historiske området der sjøsamer bodde, fra grensa mot Russland til Trondheimsfjorden.