Vet alle andre best?

Jeg slutter aldri å undre meg over argumentene som tyter fram når det er snakk om assistert dødshjelp. Under overskriften «Gunnes’ semantikk» i Klassekampen 13. mai kommer Generalsekretær og Undervisningsansvarlig i Menneskeverd med argumenter for at det er andre enn pasienten eller mennesket selv som vet best: «Menneskeverd mener at de ikke kan akseptere at å avslutte livet er samfunnets svar på de helt legitime erfaringene pasienten har i møte med tap av mening, autonomi og verdighet.» Er det noen som mener det, tro? Jeg har aldri hørt noen si noe sånt. Selvfølgelig er ikke dette samfunnets svar på denne problemstillingen.

Debatt