Svar til Enoksen

Det er isolert sett bra at det blir mer debatt om det for Nord-Norge overrumplende forliket mellom sittende regjering og høyresida i fiskeripolitikken. Men det hadde også vært bra om advokat Oddmund Enoksen gjorde seg mere flid med belegg i sine utallige avisskriverier.

Debatt