Småbrukarlaget ser jordbruksoppgjøret som en sakte snuoperasjon i småbrukenes favør.

Støtta vris mot mindre gårdsbruk

Sa ja: I år sa både Norges Bondelag og Småbrukarlaget, her ved leder Tor Jacob Solberg, ja til staten i jordbruksoppgjøret. Foto: Tom Henning Bratlie

Oppkjøringen til årets jordbruksoppgjør var mildt sagt konfliktfylt, med store protester fra norske bønder, og ordkrig om regnestykkene. Like fullt landet jordbruksoppgjøret torsdag morgen, og både Norges Bondelag og Bonde- og småbrukarlaget undertegnet avtale med staten.