Strid om makt og ressurser river og sliter i fiskeriorganisasjonene. De minste anklager regjeringen for brutte løfter, mens de store roser regjeringen for å ha lyttet til deres innspill.

Kamp om ressursene splitter fiskerne

Urolig sjø: Sjarkfisker Karl Arne Olsen i Kvænangen i Troms synes framtida blir usikker med mindre torskekvoter, mer jakt på bifangst, og at oppdrettsnæringen dominerer på gode fiskeplasser. Foto: Ole Magnus Rapp

Kystfiskarlaget mener den store fiskerorganisasjonen, Norges Fiskarlag, preges av indre uro og er i ferd med å splittes. De store redernes organisasjon, Fiskebåt, skal dominere, og har også fått mest uttelling når regjeringen nylig refordelte kvoter.