Nav har gitt folk mindre enn minstetrygd ulovleg, ifølgje Efta-domstolen.

Efta-dom mot Nav

Atterklang: Advokat Olav Lægreid er lite imponert over at Efta-domstolen atter ein gong seier at Nav praktiserer EØS-retten feil. Foto: Terje Pedersen, NTB

Kan Nav gi uføre mindre enn minstesats, dersom dei ikkje har budd heile sitt vaksne liv i Noreg?