Regjeringens to tunger

Har regjeringen bestemt seg for om de vil innføre Fornybardirektivet og resten av EUs fjerde energimarkedspakke eller ikke? Politikerne i stortingspartiene gjør i hvert fall sitt beste til å drive dobbeltkommunikasjon om pakken, som består av fire direktiver og fire forordninger.

Debatt