Verdenseliten innrømmer at vi står i ei gjeldskrise. Sivilsamfunnet i Afrika savner norsk lederskap.

Presser på for å løse gjeldskrisa

Uutholdelig gjeld: Kartet viser hvilke land i verden som er utsatte for gjeldskrise. Verdens handel- og finansstruktur fortsetter å sette det globale sør i gjeld til det globale nord. Kilde: Debt justice

Det globale sør står overfor en katastrofe. FN anslår at flere hundre millioner mennesker de neste årene vil bli kastet ut i ekstrem fattigdom og sult, mens ekstremvær gjør store deler av verden ubeboelig.

Utenriks