I møte med tro- og livssynsmangfold har vi mye å lære.

Norge, en sinke?

I et Norge preget av økende mangfold, er det avgjørende å sikre at samfunnet vårt er åpent og inkluderende for alle, uavhengig av tro eller livssyn. I 2013 foreslo en offentlig utredning åtte prinsipper for et livssynsåpent samfunn, et konsept senere forankret i lovverket. Sentralt i dette står prinsippet om likebehandling.

I god tro