Etter ein lang og krunglete veg står me kring flaggstanga – frie og jambyrdige.

Feiring og forsvar

I år er det to hundre år sidan grunnlovsdagen vart feira for første gong, 17. mai 1824. Da kan det vera på tide å minne om den nære samanhengen mellom forsvar og feiring.

Med andre ord