Pengesterke teknologer har overbevist folk om at KI er en slags magi. Da kommer ikke politikere på at teknologien bør reguleres.

Vi kan regulere kunstig intelligens

TROLLMANNENS FORTELLING: Nvidia-grunnlegger Jensen Huang under elskapets KI-konferanse i San Jose, California tidligere i år. FOTO: JOSH EDELSON, NTB/AFP

Der noen ser statistisk modellering og enorme mengder datakraft, ser andre tilsynelatende en form for magi. Den magiske tenkningen står i veien for fornuftig regulering av kunstig intelligens. Mottakelsen av ChatGPT har skapt en enorm fomo («fear of missing out») for mange. Alt fra Google til de minste bedrifter lager «strategier for kunstig intelligens».

Med andre ord