Kvinnen er barnets beste beskytter – også ved abort

Noen politikere hevder at folk flest er fornøyde med dagens abortlov og at den har tjent kvinnen godt. Jeg tør påstå at det er fordi de ikke selv har kjent abortlovens bestemmelser på kroppen.