Hva er de menneskelige konsekvensene av Norges tilbakekalling av statsborgerskap?

Nordmenn på lånt tid

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Jeg blir behandlet som en annenrangsborger, kun fordi jeg har innvandret til Norge.» Sitatet tilhører «Ali», en av informantene intervjuet til doktoravhandlingen min om tilbakekalling av statsborgerskap. Ali var en av flere tusen innvandrere som i senere år har mottatt varsel om tilbakekalling fra Utlendingsdirektoratet (UDI). I 2017 instruerte regjeringen Solberg UDI til å avdekke «juks» i gamle asylsaker. Mye står på spill i sakene. Tilbakekalling kan enten føre til at personen blir utvist eller at saken blir henlagt. Uavhengig av utfall, har praksisen imidlertid synliggjort et hierarki i norsk lov. Innvandrere som erverver statsborgerskap ved søknad, «naturaliserer», kan miste statusen når som helst. For «innfødte» nordmenn, derimot, er statsborgerskapet umistelig.

Kronikk