Nytt og norsk i det blå

«Konsertprogrammet for Oslo-filharmonien blir til i samarbeid med agenter og dirigenter, og i samspill med andre orkestres strategier og planer. En kompleks planlegging flere år frem i tid.»

Debatt