Barbariske dansker, grusomme nordmenn og samiske kvinner med skjegg. Adam av Bremen skildret Norden for snart tusen år siden.

De nordiske barbarene

MISJONERING: Kristningen av de nordiske barbarene, utført av den tyske erkebiskopen Ansgar, slik den danske maleren Wenzel Tornøe så det for seg i 1895. Kilde: WIkimedia Commons

En gang rundt 1070 satt «en simpel og uverdig tjener i Guds kirke» i Bremen og skrev. Emnet hans var erkestiftet Hamburg, som på 1100-tallet omfattet hele Norden i tillegg til det nordlige Tyskland. Den ferdige boka fikk navnet «Beretningen om Hamburg stift, erkebiskopenes bedrifter og øyrikene i Norden».