Våpenaksjane i Oljefondet stig ikkje berre på grunn av krigen i Gaza, seier Cecilie Hellestveit.

Skuldar på opprusting

Ueinig: Folkerettsjurist Cecilie Hellestveit er medlem av etikkrådet til Oljefondet og meiner framstillinga av norsk profitt på Gaza-krigen er feil. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Det norske Oljefondet har tent 7,3 milliardar kroner på våpenselskap involvert i Gaza-krigen, skreiv Klassekampen sist veke. Folkerettsjurist og medlem av etikkrådet for Oljefondet Cecilie Hellestveit reagerer på framstillinga.