Sivilombudet kritiserer Nav for å ha brutt loven i håndtering av sensitive personopplysninger. Nav lover å stramme opp rutinene.

Nav delte intim info om bruker

FIKK REFS: Sivilombudet kritiserer Nav for å ha delt ut privat informasjon. Nå endrer Navs sjef Hans Christian Holte rutiner og strammer opp skoleringen av etatens ansatte. Foto: Christopher Olssøn

Nav har stor tilgang på sensitive opplysninger om brukerne. Er denne informasjonen trygg i Navs hender? I et nytt vedtak fra Sivilombudet får Nav kritikk for å ha brutt taushetsplikta ved å dele taushetsbelagt informasjon.