Samling

Eg hadde fått med meg at Bergen var glad i feire og markere til ei kvar anledning. Det kom ikkje som noka overrasking då eg flytta hit, når folkefest etter folkefest poppa opp, sjølv om eg sjeldan skjønte kva som faktisk blei feira. Eg hadde derfor store forventningar til dei store kampdagane, 8. mars og 1. mai. Aldri har eg blitt meir skuffa.

Dagboka