Noreg skal ruste opp Forsvaret, med støtte frå alle parti. Fleire Raudt-medlem ber partiet vere ei motstemme mot opprustinga.

Ber om nedrusting

RUSTA: Marcos Amano, Odd-Arild Viste og Diane Berbain mobiliserte for nedrusting på 1. mai i Bergen.

Nokon må vere den første til å bryte den veldige opprustingsspiralen verda er inne i, og det kan like godt vere Noreg. Det er bodskapen til åtte Raudt-medlem frå heile Noreg. I eit opprop krev dei at partia på venstresida om å ta kampen mot opprustinga.

Politikk