At konservative islamister er antiimperialistiske, betyr ikke at venstresida bør verve seg til kampen.

Uhellige allianser

SOLIDARITET, 1967: Den globale venstresida allierte seg med islamister for å velte diktatoren i Iran, shah Mohammad Reza Pahlavi. Her fra en demonstrasjon mot et besøk av shahen i Berlin i 1967. FOTO: GERT SCÜTZ, NTB / AKG

I 1978-1979 sto store deler av den iranske venstresiden skulder ved skulder med autoritære og totalitære religiøse grupper og ledere. Det var en bred allianse som styrtet det diktatoriske regimet til shah Reza Pahlavi. En stund var det uklart hvor makten i det nye samfunnet ville ligge, men det gikk ikke lang tid for ayatollah Ruhollah Khomeini konsoliderte sin makt, basert på en totalitær forståelse av (shia)islam. Etter noen år var den iranske venstresiden drept, fengslet eller i eksil. Etter 45 år framstår Iran som et islamofascistisk diktatur med sterke totalitære elementer, inkludert en kjønnssegregering som omfatter regimekontrollert påkleding for kvinner.

I god tro