Det har gått tjue år siden EU-utvidelsen. Nå er det på tide å gjøre noe med integreringen.

Språknøkkelen

BYGGER LANDET: Utenlandsk arbeidskraft er viktig for å dekke arbeidskraftbehov i Norge. Vil østeuropeerne fortsette å komme i framtiden? Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Det er mange jubileer i år: Det er 50 år siden den første stortingsmeldingen om innvandring kom, 30 år siden EØS-avtalen trådte i kraft, og 1. mai er det 20 år siden den store østutvidelsen av EU. I år har vi dessuten fått en stortingsmelding om integrering og en utredning om EØS-avtalen. Hva har vi lært, og hva blir utfordringene framover?

Homo politicus