Rundt om i Norden finner vi monumentale steinsettinger. Mange av dem er til minne om henfarne maktmennesker og deres minst like spektakulære langskip.

Steinskipenes evige ferd

Ut mot havet: «Ales stenar» er Sveriges best bevarte skipssetting og ligger i Kåseberga på Österlen i Sverige. Monumentet består av hele 59 steiner, som veier omtrent fire til fem tonn hver. Foto: Jorchr

Har du noen gang sett et steinskip? Det er ikke så mange av dem her hjemme, men de er blant de mest monumentale og fascinerende steinsettingene vi har fra bronsealderen og jernalderen fram til og med vikingtiden. Det dreier seg om monumenter som består av reiste steiner, og som sett ovenfra har form av et skip. I mange tilfeller har skipssettingene en høyere stein plassert i «stavnen» i hver ende. Det hender også at sidesteinene varierer i størrelse og øker i høyde fra midten fram til stavnene, slik at de også sett fra siden fortoner seg som et vikingskip utført i stein. Noen ganger finnes det også reiste steiner inne i monumentet, som kan tolkes som symbolske framstillinger av rorbenker og mast.

Kringla heimsins