Ein tvers gjennom velspela, underhaldande og akkurat passe skummel musikal om ei sjarmerande lita heltinne.

Den intel­lek­tu­elle Pippi

REKTOR FRÅ HELVETE: Rektor Trunchbull (Espen Hana) nyttar både fysisk og psykisk vald mot Matilda (Marte Sirevåg Berge), medan læraren Miss Honey (Mareike Wang) er forskrekka tilskodar. FOTO: Grethe Nygaard

Teater