Aktiv dødshjelp bør forbli forbudt. Men ikke fordi de svakeste blant oss ikke vet sitt eget beste.

Dødsønsket

Illustrasjon: Knut Løvås

Tre erfaringer har formet og utfordret mitt syn på aktiv dødshjelp. Disse tre fortellingene gjør at jeg støtter dagens regelverk, som forbyr aktiv dødshjelp i Norge. Men disse historiene har også gjort det til et vanskelig standpunkt å ta. Jeg har andre grunner enn dem jeg deler standpunktet med.

I god tro