Faren ved KI er ikke at maskiner tar «våre» arbeidsplasser men at de stjeler vår kunnskap og ødelegger den.

Hva er det KI kan ødelegge?

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Hvor står diskusjonen om kunstig intelligens i dag? Techselskapenes skremsels-reklame for sitt eget produkt har blåst over, og man ser nå flere bidrag til diskusjonen. Teknokratene i Senter for langsiktig politikk trekker frykten ned på bakken, i form av en risikoanalyse. KI blir et spørsmål som burde håndteres på «faglig fundert grunnlag», som de skriver i gårsdagens avis. Hos de utopiske sosialdemokratene i Manifest analyse er KI først og fremst en teknologi som kan forbedre velferdssamfunnet, i form av mulig arbeidstidsreduksjon. For juristene som utreder KI på vegne av Nordisk ministerråd (Mathias Hauglid og Samson Esayas), er KI en rettslig utfordring, men prinsipielt en «legitim» teknologi som følge av EU-direktivet som regulerer den.

Med andre ord