Svar til Stugu

I en kronikk 16. april uttaler tidligere konserntillitsvalgt og styremedlem i Ringnes og Orkla, Stein Stugu, blant annet at det er vanskelig å forstå at norske konkurransemyndigheter ikke engasjerer seg sterkt i å sikre at produsenter skal ha rett til å distribuere på andre måter enn gjennom kjedekontrollerte systemer. Bakgrunnen for uttalelsen er Ringnes’ beslutning om å gjøre distribusjon til en del av forhandlingene med kjedene, noe som ifølge Stugu kan føre til at flere hundre ansatte mister jobben. En åpenbart vanskelig og alvorlig situasjon for de berørte.

Debatt