Helsemyndighetene er enige om å stramme inn kjønnsbehandling for barn. Foreningen Fri tror det vil føre til mer risikofylt selvmedisinering.

Strammer inn kjønns­be­handling

Vil endre: Helse­direktør Bjørn Guldvog sier til Klassekampen at de vil endre retningslinjer for behandling av kjønnsinkongruens når Oslo universitetssykehus har laget en modell for utprøvende behandling. Foto: Siv Dolmen

Hvordan skal helsetjenestene møte det store antallet barn og unge som opplever at kjønnet de er tildelt, ikke passer med det de føler seg som?