Et land av pingler?

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

Er vi blitt et land av servile, motstandløse individer, som med nisselua i hånda bukker og skraper hver gang EU fremmer et nytt direktiv? Følger en hver forordning, uansett hvor urimelig og grunnlovsstridig den er i utgangspunktet?

Debatt