Fiskeria i nord er i krise, og lokalpolitikarane ber om å få meir fisk å jobbe med.

Nord-Noreg manglar fisk

Make the north great again: Kampen om naturressursane pregar bybiletet i Vardø, frå «cod is great» til «naturressursene tilhører folket». Foto: Ole Magnus Rapp

– Vi får flytte samfunnet sørover, om det er det vi ønskjer. Då pakkar vi berre saman og flyttar herifrå. Det er ikkje verre enn det. Vi er eit ærleg folkeslag, så vi toler å høyre det.