Nav har fått 20 millioner kroner i bot for personvernbrudd. Nå klager etaten inn bota.

Nekter å betale for overtramp

Uenig: Nav-direktør Hans Christian Holte mener Datatilsynets pålegg er bygd på feil grunnlag og innebærer et krav om omfattende omorganisering av Nav. Foto: Christopher Olssøn

Høsten 2023 gransket Datatilsynet hvordan Nav behandler sensitive personopplysninger av brukere. Tilsynet avdekket flere alvorlige feil og ila Nav en rekordstor bot på 20 millioner kroner.