Immanuel Kants visjon om en verdensborgerlig fred kan virke fjernere enn noen gang. Desto viktigere er det å holde fast på den.

Fredens filosof

På kant med krigen: Immanuel Kants traktat Den evige fred (1795) står fortsatt som et grunnlagsdokument for moderne fredsforsking. Illustrasjon: Gravering fra det 19. århundre, ukjent kunstner/NTB

I sine mørkeste historiske øyeblikk har Europa stadig vendt tilbake til den tyske filosofen Immanuel Kant (1724–1804) og hans veikart for fred. Hvordan skal vi forstå hans budskap til en verden preget av krig, splittelse og fremtidsfrykt?

Med andre ord