Det er store hol å tette når regjeringa legg fram langtids­planen for Forsvaret, seier FFI-forskar Sigurd Glærum.

FFI: Forsvaret fungerer ikkje

Hol: Det skal meir til enn nye, dyre fly for å tette etterslepet i Forsvaret. Her er Telemarksbataljonen på øving på Rena leir. Foto: Tore Meek, NTB

I forkant av den nye langtidsplanen for Forsvaret (LTP), som blir lagt fram i morgon, har statsminister Jonas Gahr Støre varsla at Noreg vil nå Nato-målet vi forplikta oss til i 2014 – nemleg å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvarsformål.

Innenriks