Regjeringa vil auke talet på vernepliktige med 50 prosent. Men vi manglar utstyr, bygg og folk, seier Torbjørn Bongo.

Støttar fleire vernepliktige

Positiv: Leiar i Noregs Offisers- og Spesialistforbund Torbjørn Bongo er positiv til at regjeringa vil ha fleire vernepliktige, men meiner det vil ta fleire år å få tak i utstyr og folk før vi kan ta dei imot. Foto: Tom Henning Bratlie

Regjeringa vil auke talet på vernepliktige for å styrke det norske forsvaret. Nyheita er første del av innhaldet i den etterlengta langtidsplanen for Forsvaret som vert lagt fram på Stortinget på fredag.

Innenriks