Folketallet øker, men boligutbyggingen står på stedet hvil. Det er på tide å åpne verktøykassen.

Politisk hjemløshet

Illustrasjon: Knut Løvås

En opphausset eiendomssektor var kjernen i finanskrisen i 2008–2012. Til tross for svak inntektsutvikling, ble økt kjøpekraft muliggjort gjennom låneopptak basert på framtidig boligprisvekst. Det endte som kjent galt: Boligprisene falt tilbake for en periode, en gjeldskrise i husholdningene endte med en forgjelding av statene og økt sosial uro.

Kron og mynt