Utdanning er ikke den eneste veien til ekspertise

Som en tidligere assistent på et sykehjem har jeg vært vitne til den uunnværlige rolla som ufaglærte arbeidere spiller i samfunnet. Men selv om vi utførte oppgaver som var kritiske for omsorgen og trivselen til beboerne, følte jeg ofte at vår innsats ble oversett og undervurdert.

Debatt