Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) vil stryke stigmatiserende begrep som «atferd» og «rømming» fra barnevernsloven. Hun mener barn bør få fulle partsrettigheter fra de er 12 år gamle.

Vil fjerne stigma-ord

Krever avstigmatisering: Barnevernsbarn blir ofte ikke hørt, til tross for at de har rett til medvirkning, mener barne- og familieminister Kjersti Toppe. Foto: Sigve Bremer Mejdal

Barneminister Kjersti Toppe (Sp) vil ta tak i ordene vi bruker om barnevernsbarn. Feil ord kan virke stigmatiserende, og vri tjenestene i feil retning. Nå vil hun endre lovverket, og forslaget sendes ut på høring denne uka.

Politikk