Oljefondet er investert i over 30 selskap som står på svarteliste for å støtte opp om dei ulovlege, israelske busetningane.

Har 155 milliardar i svarteliste

Han investerer: Nicolai Tangen er dagleg leiar i Oljefondet og gjer investeringar etter mandat frå Finansdepartementet. Fondet er investert i fleire selskap knyta til ulovlege, israelske busetningar. Foto: Christopher OlssØn

Det norske Oljefondet er framleis investert i fleire selskap som mellom anna står på FN si liste over selskap som driv næringsaktivitet på Vestbredden som «reiser særlege menneskerettighetsbekymringer». Det viser Oljefondet sine oppdaterte tal for investeringar ved nyttår 2024.

Innenriks