Hvem definerer sionisme?

Er det ryddig når utenforstående, som styret i Rød Ungdom, vil definere hva sionisme er? Jeg mener det hadde vært riktig å overlate det til de som selv erklærer seg som sionister. Hva ville vi ha sagt hvis en utenforstående, med henvisning til Stalin, hadde definert kommunisme som en forbrytersk ideologi og derfor hadde krevd «Ingen kommunister i våre gater»? Det jeg savner, er at begge sider prøver å forstå posisjonen til den andre siden.

Debatt