Om ønsket ditt sammenfaller med Trumps og Putins, bør du se deg i speilet.

Et kjempende demokrati må ­dessverre ha våpen

Illustrasjon: Knut Løvås

I desember 1938 skrev en gruppe frivillige i Spania hjem til sine kamerater i Sverige. Antifascistene fortalte om en akutt mangel på våpen og ammunisjon ved fronten og spurte, halvt i alvor og halvt i desperat skjemt, om ikke arbeiderne der hjemme kunne ekspropriere Bofors og sende våpenproduksjonen ned til det kjempende demokratiet. I Arbetaren skrev Rudolf Berner at soldatene var enige seg imellom: «Kunde man få vapen utifrån skulle det ta slut så mycket fortare»:

Signert