Hva tenker de selv?

Debatten om lekbasert læring fortsetter etter at et regjeringsoppnevnt utvalg anbefalte veiledet lek som tiltak for sosial utjevning for de eldste barna i barnehagen og i overgangen til skolen. I Klassekampen 15. mars stilles spørsmålet «Hva tenker femåringene selv?» Jeg tolker det som en oppfordring. Å fremme inkludering og utjevning gjennom lek krever at vi involverer de viktigste lekdeltakerne. Hva sier barna selv om lek?

Debatt