Elendighetskulturen rundt foreldreskap har begynt å leve sitt eget liv.

Barn til besvær

Småbarn: Er det så slitsomt som vi vil ha det til? Illustrasjon: Ladies' Home Journal/Wikimedia Commons

Når den finske forfatteren Saara Turunen utgir en bok om fertilitetsbehandling, fødsel og moderskap, blir jeg først skeptisk. Skal det nå igjen gnåles om alle tap og krenkinger av integriteten som en baby volder sin mor? Enda en problemroman om fødselsdepresjon? Og hvorfor heter boka «Hyeenan päivät» (Hyenens dager)?

Bokmagasinet