På berre ti år har over 6000 gardar blitt lagt ned og er borte frå den norske landsbygda. Ei ønska utvikling, seier ekspert.

Norske gardar forsvinn

Tapt areal: Kartet viser nedgangen i gardsbruk etter fylke frå 2013 til 2023. Tala tar utgangspunkt i dagens fylke og har ikkje tatt omsyn til kommunar som har bytta fylke i løpet av tiåret. Dette skaper ein liten feilmargin. Kjelde: SSB

I Europa har det vore store bondeopprør fleire stader. I Noreg har bøndene varsla liknande aksjonar om bøndene ikkje får betre betalt.