Når gravide som vurderer abort først og fremst etterspør tettere og bedre oppfølging, kan ikke løsningen være at flere skal stå mer alene.

Kompromiss og mangfold i fare

Tenk deg om, Kjerkol: Jeg ber helseministeren tenke på hva Arbeiderpartiets politikk har ført til, og hva videre utvidelser av abortloven kan eskalere til, skriver Olaug Bollestad. Foto: Tom Henning Bratlie

Som sykepleier og kvinne selv vet jeg at abort er et veldig sårt og sammensatt tema. Det er liten tvil om at det er mange tiltak vi bør stå sammen om å innføre. Det er viktig med mer og bedre oppfølging av gravide gjennom svangerskapet, også for de som gjennomgår en abort.