Det eneste som er sikkert med pensjonskutt, er at det er urettferdig.

Dette er en pri­va­ti­se­rings­reform

Eldrebølgen kommer enten vi vil det eller ikke. Spørsmålet er hvordan vi skal håndtere den. Gjennom Pensjonsreformen fra 2011 har stortingsflertallet bestemt at Norges svar på en aldrende befolkning skal være kutt i den offentlige folketrygda.