Uansett kor mange avvisingar SV-leiar Kirsti Bergstø får, kjem ho framleis til å prøve seg på Senterpartiet.

Tar ikkje eit nei for eit nei

Avvist: SV-leiar Kirsti Bergstø saknar ei politisk grunngjeving for at Senterpartiet ikkje vil jobbe saman mot neste val.

– I tur og orden har heile leiinga til Senterpartiet avslått venneførespurnaden din. Er det raudgrøne prosjektet daudt?