Retten til heltid er en halv seier for mødre i turnus.

Heltidsklemma

Illustrasjon: Knut Løvås

Jeg sitter på vaktrommet en rolig kveldsvakt på sykehuset sammen med to kvinner av en sjelden sort: småbarnsmødre i 100 prosent stilling i turnus. De snakker, som småbarnsforeldre ofte gjør, om familielogistikk. Men deres tidsklemme handler ikke om travle morgener og hektiske ettermiddager. Den handler om å daglig å løse en i utgangspunktet umulig situasjon. For når jobben din ikke utfolder seg mellom 8 og 16 kan du ikke lene deg på velferdsstaten for barnepass. Da må du ordne deg selv.