Hva blir det av verden dersom alle til syvende og sist er villige til å la seg kjøpe?

Ramsalt kritikk av dobbeltmoral

Vekker tanker og latter: «Besøk av gammel dame» er et rasende festlig stykke, og ensemblet på Nationaltheatret leker seg gjennom handlingen, skriver vår anmelder. Fra venstre: Eindride Eidsvold, Lasse Lindtner, Per Egil Aske, Jan Sælid, Kristian Gunnerud Maurstad og Brede Fristad Foto: Erika Hebbert

Teater