Eit humoristisk, velspela og absurd kammerdrama om framandgjering og manglande kommunikasjon.

Absurd og motset­nadsfylt

ULIKE SPRÅK: ­Dialogen mellom Chris (Øyvind Brandtzæg) og Kate (Ragne Grande) skjer med både store geberdar og lågmælt tale. FOTO: VEGARD EGGEN

Teater