Trosterud-lærer Pål Finstad la bort Ipaden for en periode og lot elevene som sleit med lesing og skriving, øve med blyant og papir. I retur fikk han en skriftlig advarsel fra rektor.

Tvinger lærerne til å bruke Ipad

Advarte lærer: Rektor Lene Rønning-Arnesen ved Trosterud skole i Oslo advarte en lærer om konsekvenser hvis han ikke tok i bruk Ipad i timene. Her er Rønning-Arnesen fotografert under et foreldremøte i fjor høst. Til venstre: Trond Ingebretsen i Utdanningsetaten i Oslo. foto: Anniken C. Mohr

Elevene i klassen til Trosterud-lærer Pål Finstad slet med å lese og skrive. Da han la bort Ipaden for å la dem øve med blyant og papir, reagerte rektor Lene Rønning-Arnesen kontant: