Ligg unna kjønnslivet!

Det foregår en debatt om unge gutter. De har en statistisk tendens til å falle igjennom sammenlignet med jenter i skole og utdannelse, de er overrepresentert når det gjelder enkelte sjukdommer, sjølmord og rusmisbruk. Samtidig stemmer mange av dem til høyre.

Debatt